Tillægsregler

Klubmesterskab KAC

Tillægsregler

 

KM klasser

Der udnævnes en klubmester for de nedenstående klasser såfremt at, der har været 3 kørere eller flere til start i KM i en klasse i løbet af sæsonen.

Klasser: JUNIOR, STANDARD, SUPER, LADIES

 

Tilmelding og startgebyr

Tilmelding skal ske via  www.frdasucup.dk og senest torsdag i den uge hvor løbet afvikles. Instruktion omkring tilmelding vil blive offentliggjort via hjemmeside ca. 14 dage før dagen for løbet.

 

Tidsplan

08.00  Indskrivning, morgenmad og førermøde i klubhuset

08.30  Teknisk kontrol

09.00  Fri træning

10.00  1. heatrunde

11.30  2. heatrunde

Middagspause

13.00  3. heatrunde

14.30  Finaler

15.30  Pokaloverrækkelse

 

Der vil imellem heatrunder være fri træning.

 

Startgebyr: FRU 250 kr, LADIES og FR 450 kr., afregnes på dagen ved indskrivning enten kontant eller mobilepay.

 

 

Andet

Løbene afvikles iht. reglement 5 og FR sportsligt reglement samt Klubmesterskab KAC Folkerace reglement.

 

En folkeracebil kan deltage med forskellige kørere i samme arrangement, det er op til bilens kørere at afgøre hvem som skal køre, såfremt at begge kørere er placeret i samme heat. Løbsledelsen vil tilstræbe at undgå dette, men grundet automatiseret lodtrækning kan dette ikke garanteres.

 

Der køres 5 omgange i indledende heat og 6 omgange i finaler.

KOLDING AUTOMOBIL CLUB  -  MONTAGEVEJ 9  -  6000 KOLDING