KM 2 og 3

Tillægsregler og tidsplan for klubmesterskab

med fælles afvikling.

 

Løbsdatoer lørdag den 25/8 og lørdag den 20/10

 

INFO OM LØB

Klubmesterskabsløb for EMSA og KAC med seperate mesterskaber for de pågældende klubber. Kun medlemmer af henholdsvis EMSA og KAC kan deltage som kører.

 

Der startes med 6 biler på række og køres 4 omgange i indledende heat og 5 omgange i finaler. Alle straffe er faktadomme og der kan derfor ikke nedlægges protest for disse.

Løbene afvikles iht. de respektive klubbernes reglementer for klubmesterskab, reglement 5 samt FR sportsligt reglement samt teknisk reglement 279-D. Bemærk at der ikke afholdes budrunde i forbindelse med disse løb.

 

 

TIDSPLAN

08.45 Indskrivning/licenskontrol og betaling af startgebyr

09.00 Teknisk kontrol (gyldig vognbog skal fremvises)

09.40 Førermøde ved dommertårn (mødepligt)

10.00 Træning

10.30 Heatrunde 1

11.30 Heatrunde 2

- Pause –

13.00 Heatrunde 3

14.30 Finaler

*Tidsplan fra kl. 10.00 og fremefter er alene vejledende

 

 

STARTGEBYR

FRU 250,- kr., FR og Ladies 450,- kr

 

 

TILMELDING TIL LØBET

Tilmelding kun via online tilmelding på www.frdasucup.dk

Startgebyr betales ved indskrivning/licenskontrol på løbsdagen.

 

KOLDING AUTOMOBIL CLUB - MONTAGEVEJ 9 - 6000 KOLDING